Nieuwe opzet kantinediensten

Beste (ouders van) THOR-leden, Op de ledenvergadering van oktober 2016 hebben wij gesproken over het tekort aan mensen die kantinedienst willen doen. Helaas was het zo dat de diensten niet altijd opgevuld konden worden en steeds dezelfde mensen dit moesten doen. Op...

Jaarlijkse Evaluerende Ledenvergadering Ma. 24/04

Geachte leden en donateurs, Op maandag 24 april 2017 zal de Jaarlijkse Evaluerende Ledenvergadering plaats vinden. Tijdens deze vergadering zullen de jaarverslagen 2016 van het bestuur en de diverse commissies ter goedkeuring worden voorgelegd. De genoemde stukken...

Niet genoeg geld? Toch sporten!

Wil jouw zoon of dochter sporten? Het Jeugdsportfonds Rotterdam betaalt het lidmaatschap van de sportvereniging als ouders dit niet kunnen. Wat vergoedt het Jeugdsportfonds? Het Jeugdsportfonds vergoedt voor kinderen één keer per jaar het lidmaatschap van de...