CORONA INFORMATIE

Laatste update: zaterdag 25 september – 09.00 uur. 

Vanaf 25 september zijn er versoepelingen in de coronamaatregelen. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. 

Hier vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 25 september geldende maatregelen.

De basis voor het c.k.c. THOR is de regelgeving van het KNKV en het protocol van NOC*NSF.

De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen:

 

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Publiek

Publiek is overal zonder beperking welkom, uitgezonderd de Korfbal League.

Voor publiek bij de topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Onder de topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Hier valt binnen het KNKV alleen de Korfbal League onder.

Hiervoor geldt: binnen met vaste zitplaats ook geen maximum aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden.

Horeca/kantine

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk
om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

 • Er is wel een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • Er is geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig voor:
  • het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;

Het nuttigen van afgehaald eten en drinken is dus niet toegestaan in de kantine. Het horecagedeelte is in dit geval alleen bedoelt als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen verder beweegt naar een andere plek zodat ook de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft. De sportkantine zonder CTB kan gebruikt blijven worden voor alle andere sportactiviteiten zoals wedstrijdafhandeling, afhalen van ijs voor blessure  etc.
Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als er geen gebruikt wordt gemaakt van een CTB.

Gezondheidscheck / registratieplicht

De mondelinge gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer het coronatoegangsbewijs (zie punt 2: ‘Horeca/kantine) verplicht is. Bezoekers moeten tevens in de gelegenheid worden gesteld om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- en contactonderzoek.

Auto

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.