Het actueel houden van het ledenbestand en de persoonsgegevens van onze leden is erg belangrijk om te zorgen dat de juiste informatie bij de juiste mensen terecht komt.
Via onderstaande formulieren kan iedereen helpen zijn eigen informatie altijd actueel te houden op een zo makkelijk mogelijke manier.

Voor het wijzigen van het lidmaatschap en het wijzigen van persoonsgegevens vind je daarom hieronder de formulieren zodat iedereen deze kan invullen en op kan sturen naar de ledenadministratie. Zo zorgen we samen dat we altijd ons ledenbestand actueel houden.

Wijzigingsformulier-lidmaatschap

Wijzigen Lidmaatschap

 

Dit formulier wordt gebruikt als er een verandering is in het lidmaatschap, bijvoorbeeld iemand gaat van spelend lid naar niet spelend lid of kombi fit. De wijzigingen worden door de ledenadministratie doorgegeven aan de mensen die het aan gaat zoals de penningmeester.Het kan ook gebruikt worden om het lidmaatschap op te zeggen, maar hopelijk is dat niet nodig.

Klik hier om het formulier te downloaden of klik op het formulier dat links van deze tekst staat afgebeeld om het formulier via de site in te vullen en te versturen

Het lidmaatschap opzeggen moet gebeuren voor 1 juni, maar contributie moet betaald worden tot 30 juni (volgens statuten), Indien niet voor 1 juni opgezegd, moet de contributie betaald worden tot 30 juni van het opvolgend jaar. Kombifitters kunnen opzeggen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Contributie is verschuldigd tot het eind van het kwartaal. Het moment van binnenkomst van dit formulier is bepalend.

Wijzigen Persoonsgegevens

Het actueel houden van persoons gegevens is geen overbodige luxe. In de voorgaande jaren was het niet altijd even makkelijk om een wijziging door te geven. Voor het wijzigen van de persoonsgegevsn is nu een fomulier gemaakt. Graag in het vervolg als er wijzigingen zijn in adres of telefoonnummer, dit formulier invullen en opsturen.

Klik hier om het formulier te downloaden of klik op het formulier dat rechts van deze tekst staat afgebeeld om het formulier via de site in te vullen en te versturen

Wijzigingsformulier-persoonsgegevens