1. Home
 2. Gedragsregels

GEDRAGSREGELS

Algemeen

Voor ieder lid van THOR gelden de volgende 5 uitgangspunten:

1. Respect
2. Verantwoordelijkheid
3. Sociale controle
4. Voorbeeldfunctie
5. Trots en positief gedrag

C.K.C. “T.H.O.R” DAT ZIJN WIJ MET Z’N ALLEN

1.    Respect

 • Accepteer cultuurverschillen
 • Respect voor zowel medespeler, tegenstander, scheidsrechter als wel voor iedereen die het mogelijk maakt om te korfballen.
 • Wees als speler sportief tegenover je tegenstander zowel individueel als ook als team en vertoon dit gedrag ook tegenover je medespelers.
 • Gedraag je correct tegen de scheidsrechter. Dit geldt niet alleen voor spelers, leiders en coaches, maar ook voor supporters en overige aanwezigen.
 • Verbaal en lichamelijk geweld is onacceptabel.
 • Emoties horen bij het sporten. Wanneer emoties bij iemand de overhand nemen, is het zaak dat ploeggenoten en leiding in die gevallen controlerend en corrigerend optreden, het betrokken lid na afloop zijn/haar welgemeende excuses aanbiedt en eventuele consequenties aanvaardt.

2.  Verantwoordelijkheid

 • Ieder lid van THOR draagt verantwoordelijkheid voor de door THOR beschikbaar gestelde faciliteiten. Dit betreft zowel kleding, kantine, kleedlokalen, meubilair, materialen etc. Van ieder THOR-lid wordt verwacht dat deze zaken goed verzorgd, onderhouden, gebruikt en opgeruimd worden.
 • Van ieder THOR-lid wordt verwacht dat hij/zij medewerking verleent aan het uitvoeren van verenigingstaken. Voorbeelden: trainen, begeleiden, fluiten, kantinediensten, schoonmaken etc.
 • Roken in ons clubgebouw is niet toegestaan.
 • Is afschrijven voor een wedstrijd onvermijdelijk, doe dit dan tijdig.
 • Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor eigen rekening.
 • Op de THOR-locatie en tijdens zaal-trainingen en –wedstrijden is de voertaal Nederlands. Wanneer dit een probleem is, is dit bespreekbaar.

3.  Sociale controle

 • Sociale controle is geen vies woord. Binnen een vereniging is het een noodzaak en verplichting dat ieder lid een ander lid mag/moet aanspreken op zijn /haar gedrag. Een vereniging bestaat niet uit individuen maar haalt haar bestaansrecht uit samenwerking en samenspel.
 • Controleren en corrigeren moet als positief ervaren worden. Door het elkaar aanspreken op gedrag en het accepteren van deze op- en aanmerkingen, vindt er een stuk bewustwording plaats en hopelijk ook, indien noodzakelijk, gedragsaanpassing.
 • Indien leden op- en aanmerkingen negeren, kan het noodzakelijk zijn dat het bestuur ingrijpt en maatregelen treft.
 • Discriminatie vanwege geslacht, ras, mentale toestand, huidskleur, handicap, seksuele oriëntatie, leeftijd, beroep, religie of politieke overtuiging kunnen wij niet tolereren en hier zal direct actie op ondernomen worden.

4.   Voorbeeldfunctie

 • Gedrag van THOR-leden is van grote invloed op kinderen, publiek, buitenstaanders, tegenstanders etc. Ieders (individuele) rol, met in
  het bijzonder de rol van aanvoerders en leiders, is hierbij dan ook van groot belang.

5. Trots en positief gedrag

 • Ieder lid moet trots kunnen zijn op THOR. Dit kan alleen door positief gedrag en uitstraling van alle leden.