Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2018

De informatie op https://ckcthor.nl website (de “Service”) is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

Korfbal Vereniging c.k.c. “T.H.O.R.” aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

In geen geval zal Korfbal Vereniging c.k.c. “T.H.O.R.” aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of enige andere schade van welke aard dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Service. Korfbal Vereniging c.k.c. “T.H.O.R.” behoudt zich het recht voor toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Korfbal Vereniging c.k.c. “T.H.O.R.” garandeert niet dat de website is vrij van virussen of andere schadelijke componenten. Deze Disclaimer voor Korfbal Vereniging c.k.c. “T.H.O.R.” wordt mogelijk gemaakt door TermsFeed

Externe links disclaimer

De https://ckcthor.nl website kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enige manier zijn gelieerd aan Korfbal Vereniging c.k.c. “T.H.O.R.” Houd er rekening mee dat Korfbal Vereniging c.k.c. “T.H.O.R.” de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites niet garandeert.