Je kunt op elk moment lid worden van THOR. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken trainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Na 4 weken bepaal je of je lid wordt van THOR. Daarna betaal je contributie voor dat lidmaatschap. Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt THOR voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald.Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni van het lopendeverenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komendseizoen ook nog bij THOR speelt.Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd bij de ledenadministratie terecht.

Wilt u of uw zoon/dochter lid worden van onze vereniging? Om u of uw zoon/dochter in te schrijven als lid van de vereniging voor het komend seizoen kunt u gebruik maken van het elektronisch formulier hieronder. Nadat u het formulier hebt ingestuurd, neemt één van de leden van technische commissie contact met u op omtrent de mogelijkheden om lid te worden van c.k.c. THOR Rotterdam. Voor wat betreft de jeugdspelers, vindt er een zogenaamd “intakegesprek” plaats met een lid van de technische commissie. Hij/zij zal in dit gesprek aangeven wat de vervolgprocedure is.