1. Home
  2. Lid worden

Lid Worden

Je kunt op elk moment lid worden van c.k.c. “T.H.O.R.”. In de meeste gevallen zal je eerst een aantal weken trainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Na 4 weken bepaal je of je lid wordt van c.kc. “T.H.O.R.”. Daarna betaal je contributie voor dat lidmaatschap. Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt THOR voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald. Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij c.k.c. “T.H.O.R.” speelt. Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd bij de ledenadministratie terecht.

Wilt u of uw zoon/dochter lid worden van onze vereniging? Om uzelf of uw zoon/dochter in te schrijven als lid van de vereniging voor het komend seizoen kunt u gebruik maken van het elektronisch formulier hieronder. Nadat u het formulier hebt ingestuurd, neemt één van de leden van technische commissie contact met u op omtrent de mogelijkheden om lid te worden van c.k.c. “T.H.O.R.” Rotterdam. Voor wat betreft de jeugdspelers, vindt er een zogenaamd “intakegesprek” plaats met een lid van de technische commissie. Hij/zij zal in dit gesprek aangeven wat de vervolgprocedure is.

Inschrijfformulier c.k.c. “T.H.O.R.”
*) Voor mini welpen wordt geen training verzorgd
Het lidmaatschap gaat in per direct. De contributie wordt vanaf de 1e van de volgende maand berekend.

Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen een vereniging. Dit gaat om leden en/of ouders/verzorgers van leden. Wij gaan ervan uit dat u 1 a 2 keer per jaar kantinedienst draait. Wilt u hieronder aangeven voor welke vrijwilligers taken wij u, naast kantinedienst, kunnen benaderen. Er moet er minimaal 1 aangevinkt worden. Er zijn meerdere opties mogelijk.

Contributie: 
De contributie zal per automatische incasso worden geïnd. De machtigingskaarten zijn in de kantine af te halen en dienen volledig ingevuld samen met dit formulier te worden ingeleverd.
Lidmaatschap:
U gaat het lidmaatschap aan voor ten minste een jaar. Opzeggen dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie voor 1 juni. Er is dan contributie verschuldigd tot 30 juni. Voor korfbalfitters geldt dat er een lidmaatschap aangegaan wordt voor ten minste een kwartaal. Opzeggen dient te gebeuren voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, eveneens bij de ledenadministratie.

Bij inschrijving zal er een foto gemaakt worden welke gebruikt wordt in de KNVK app ter controle voor de scheidsrechter.

Verplichtingen: 
Bij ondertekening van dit formulier verklaart u de 'Statuten'en het 'Huishoudelijk Regelement' van de Christelijke Korfbal Club "T.H.O.R." met de daar in de toekomst door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aan te brengen wijzigingen en de hieruit voortkomende verplichtingen te aanvaarden.

Wedstrijdshirt: 
Het wedstrijdshirt (en eventuele andere ter beschikking gestelde kleding) zijn in bruikleen en blijven eigendom van THOR. Bij beschadiging of zoekraken ervan zullen de reparatie- of vervangingskosten voor eigen rekening zijn. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding netjes en onbeschadigd ingeleverd te worden.

Ondertekenen: 
Voor jeugdleden (tot 18 jaar) dient een van de ouders of voogden te tekenen. (u kunt het formulier tekenen nadat u uw per mail ontvangen kopie hebt geprint.)

Door het aanvaarden van de privacy policy en gedragsregels van de vereniging geeft u ons toestemming de door u verstrekte gegevens te gebruiken voor administratieve doeleinden ten tijde van uw lidmaatschap. Tevens gaat u er mee akkoord dat uw mailadres wordt opgenomen in onze algemene e-mail lijst. Deze wordt uitsluitend gebruikt om informatie over de vereniging en haar activiteiten te verstrekken aan haar leden en donateurs.