Contributie

Als lid van een vereniging ben je natuurlijk contributie verschuldigd. Omdat een zo groot aantal vrijwilligers binnen de vereniging actief is, kunnen we het contributiebedrag in vergelijking met andere sport- & korfbalverenigingen laag houden.

id Omschrijving Contributie p/m Shirt Schoonmaak Totaal