Algemene informatie:
Het THOR-kamp voor de jeugd gaat dit jaar naar kamphuis “de Stevert” te Steensel.

We zullen op vrijdag 17 mei rond 18:00 uur vertrekken en gaan er hierbij vanuit dat de kinderen al gegeten hebben. We komen zondag 19 mei rond 16:00 weer terug op de Ellemare, de kinderen hebben dan nog geen avondeten op. U kunt in de THOR-kantine onder het genot van een kopje koffie wachten tot uw kind versleten en voldaan terugkeert van kamp.

We hebben ook dit jaar weer een bus kunnen regelen voor de heenreis. Terug moeten de kinderen met auto’s vervoerd worden. Geef op het strookje aan of je ouders je komen ophalen, of dat je met iemand mee wilt rijden. Als je ouders je komen ophalen, geef dan ook aan of er eventueel nog plek is voor iemand anders. Dan delen wij de auto’s in. Je komt altijd weer thuis! Indien ouders hun kinderen komen ophalen op zondag dan mag dat vanaf 15:00 uur.

Het kamp bestaat uit een groot kampgebouw met meerdere slaapzalen voor maximaal 8 personen per zaal. Het kamphuis beschikt over een grote recreatie binnen ruimte waardoor er ook bij eventueel slecht weer genoeg plaats is om samen activiteiten te ondernemen. De grote ruimte rondom het huis maakt het daarnaast mogelijk allerlei spelactiviteiten in de buitenlucht te doen.

De directe omgeving van het kamphuis leent zich uitstekend voor bosspelen en speurtochten waar we er weer een aantal van zullen doen.

Tevens willen we alle ouders ook dit jaar vragen de kinderen geen energie drankjes mee te geven. Er wordt op het kamp voor voldoende eten en drinken gezorgd. Uiteraard is het geen probleem om zelf wat snoep en of drinken mee te geven zolang het geen energie dranken betreft.

Kosten, betaling en sponsorloop:
Kosten voor het kamp zijn €45,-. Het bedrag kan contant voldaan worden bij Sebastiaan Berghout of Vera van Oort of worden overgemaakt naar NL66 INGB 0000 6256 46 ten name van CKC THOR o.v.v. THOR KAMP 2024. We willen iedereen vragen de kosten voor het kamp uiterlijk in de week van 10 mei te betalen. Om de kosten van het kamp voor jezelf te verlagen, zullen we dit jaar een sponsorloop organiseren op 2 mei om 19:15 uur op het THOR-veld aan de Ellemare. Een ronde in de sponsorloop is ongeveer 100 meter lang. Jullie sponsor formulier zit bijgesloten bij deze brief. Schrijf onderop je naam en het team waar je in speelt.

Het aantal rondjes zal na de sponsorloop door iemand van de leiding ingevuld worden. In de tabel kun je de naam schrijven van degene die je sponsort. Bijvoorbeeld opa of oma, de buurvrouw, enz. Daarnaast kun je schrijven hoeveel je voor een gelopen rondje gesponsord krijgt. Later kun je dan uitrekenen en in de laatste kolom zetten wat het totaalbedrag is geworden. Na de sponsorloop ga je dan al je sponsors af om je verdiende kamp-geld op te halen. Alles dat je meer dan €45,- hebt gelopen, komt ten goede aan extra’s voor kamp.

In de kantine komt een boodschappen-sponsorlijst te hangen. Ouders kunnen hierop aangeven als ze boodschappen willen sponsoren. Zet achter de boodschappen die je wilt sponsoren je naam en de hoeveelheid. Neem de boodschappen mee en lever ze in bij de kantine. Voor houdbare producten het liefst op de dag van vertrek inleveren.

Deze boodschappen worden tijdens het kamp gebruikt voor het ontbijt, de lunch en tussendoor. Voor het avondeten op zaterdagavond zal door de leiding worden gezorgd. 

Hoe opgeven:
Je kunt je opgeven door het strookje op het opgave formulier dat wordt uitgedeeld op de trainingen in te vullen en in te leveren bij je trainer of iemand van de kampleiding. Ook kun je je opgeven via het onderstaande formulier op de website Opgeven kan tot 1 week voor kamp.

Na kamp:
We willen ook alle ouders vragen om na kamp de kinderen nogmaals te controleren op de aanwezigheid van eventuele teken. De kinderen zullen veel van hun tijd in het bos door brengen waardoor het risico op teken toe neemt. Tijdens kamp zal de leiding ook regelmatig controleren op de aanwezigheid van teken en deze indien aanwezig direct verwijderen. Desalniettemin blijft het belangrijk deze controle ook thuis te doen. Indien wij bij uw kind een teek hebben verwijderd tijdens kamp zullen wij u hiervan op de hoogte stellen zodat u de plek waar de teek heeft gebeten in de gaten kan houden. Dit in verband met de ziekte van Lyme.

Mocht u nog vragen hebben, u kunt altijd contact op nemen met:

Sebastiaan Berghout (06-40026418) of Vera van Oort (06-26460132) of stuur een mail naar kampcommissie@ckcthor.nl

Tijdens het kamp zijn wij ook bereikbaar op bovengenoemde nummers.

Namens de Kampleiding,

Graag tot 17 mei!

Opgave formulier THOR kamp 2024 Steensel (Kamphuis de Stevert)

Ja, ik ga mee op kamp!!!
(indien u een extra/mondelinge toelichting nodig acht, kunt u contact opnemen met Sebastiaan Berghout 06-40026418)