Beste Thorren,

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond sturen wij u een aanvulling op de mail van zaterdag 31 oktober jl. Helaas mogen er naar aanleiding van de maatregelen die in de persconferentie zijn aangekondigd nog maar met 2 volwassenen worden getraind i.p.v. de eerdergenoemde 4. Het stuk waarop wordt getraind, dient voorzien te zien van een afbakening d.m.v. lijnen of pionnen.

Onderstaand nogmaals een opsomming van de regels voor het trainen van de selectie op het veld.

De senioren mogen vanaf donderdag 5 november (20:00 – 21:00 uur) trainen op het veld.
Er zal dan in de selectie-app aangegeven moeten worden dat je komt. Maximaal 30 personen. In groepjes van maximaal 2 trainen op 1.5 meter afstand met afbakening en zonder te wisselen van tweetal. Training is op eigen initiatief, er zal geen trainen gegeven worden.
Per donderdag wordt er dan een verantwoordelijke aangewezen die opstart en afsluiting voor zijn/haar rekening neemt.

Voor de jeugd blijven de regels ongewijzigd en zoals eerder beschreven. Hieronder vindt u nogmaals de trainingen en regels voor de jeugd.

De kangoeroes trainen op zaterdag in de hal van de Steven Stemerdingschool van 10.00 tot 11.00 uur, zonder ouders.

De E, C en A gaan vanaf dinsdag 10 november in de Riederpoort trainen.
De E van 18:30 – 19:30 uur in 1/3 zaal.
De C en de A van 19:30 – 20:30 uur, allebei een halve zaal.
Dit alles ook zonder ouders.

Nogmaals wil ik benadrukken dat trainen op volledig vrijwillige basis is en wij verwachten van iedereen met klachten thuis te blijven.

Namens de coördinatoren,

Robert Romijn