Van het Bestuur

Graag verwijzen wij u naar de onderstaande download.

DOWNLOAD: AVG Toestemmingsverklaring

Dit formulier wordt binnenkort ook aan iedereen uitgedeeld (de jeugdleden ontvangen deze via de trainer). Het vriendelijke verzoek het formulier zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend aan ondergetekende te retourneren. Omdat het een verplicht karakter heeft, vertrouwen wij op ieders medewerking.

De data voor de ledenvergaderingen zijn bekend. Dit zijn:
26 november 2018, hier worden de jaarplannen 2019 gepresenteerd
18 maart 2019, hier worden de jaarverslagen 2018 besproken.

Beide vergaderingen vangen aan om 20.00 uur in de THOR kantine. Omdat de data en tijden ruim van te worden bekend zijn, hopen wij op een grotere opkomst dan voorgaande keren. Ouders hebben geen stemrecht maar zijn uiteraard van harte welkom om mee te denken en input te geven.

Iedereen ontvangt ruim van te voren de officiële uitnodiging.

Namens het Bestuur c.k.c. “T.H.O.R.”

Vera van Oort
Secretaresse