Geachte leden en donateurs,

Op maandag 24 april 2017 zal de Jaarlijkse Evaluerende Ledenvergadering plaats vinden. Tijdens deze vergadering zullen de jaarverslagen 2016 van het bestuur en de diverse commissies ter goedkeuring worden voorgelegd.

De genoemde stukken ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze vergadering welke om 20.00 uur zal aanvangen in de kantine van c.k.c. THOR aan de Ellemare 171 te Rotterdam.

Bij verhindering ontvangen wij graag een bericht via secretariaat@ckcthor.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben en zien u graag op 24 april.

Namens het Bestuur,

Vera van Oort

secretaresse c.k.c. THOR