Beste leden, donateurs en ouders van jeugdleden,

In verband met het overlijden van Henk van Oort gaat de bijzondere ledenvergadering van morgen 26 november niet door. Omdat deze vergadering over het algemeen een “hamerstuk” vergadering is en wij als bestuur deze vergadering willen schrapen, vragen wij u vriendelijk om de stukken door te lezen en eventueel te reageren binnen 2 weken. Indien op de stukken geen bezwaar wordt gemaakt gaan wij ervan uit dat de begrotingen kunnen worden aangenomen. Er zal tijdens de volgende algemene vergadering worden gestemd of de bijzondere vergadering wordt geschrapt.

Henk van Oort heeft zicht jaren lang ingezet voor THOR. Naast het organiseren van de klaverjasavonden en loterijen heeft hij onder andere geholpen met de opbouw van de kantine en de verlichting van het veld. Daarnaast is Henk ook trainer geweest van THOR en voor degene die het niet meer weten hebben wij regelmatig Annemaria koekoek en Ratten en Raven getraind. De speeltuin waar onze jeugd nog steeds gebruik van maakt is ook iets wat hij heeft geregeld. De laatste jaren ontving Henk de scheidsrechters waarvoor wij elke keer werden beloond met een dikke voldoende.

Maar vooral was Henk een trouwe supporter van Vera en Zola.

Ik wens Ida, Vera en Zola veel sterkte,

Marcel Krikken