Beste (ouders van) THOR-leden,

Op de ledenvergadering van oktober 2016 hebben wij gesproken over het tekort aan mensen die kantinedienst willen doen. Helaas was het zo dat de diensten niet altijd opgevuld konden worden en steeds dezelfde mensen dit moesten doen.

Op deze vergadering is besloten tot een andere opzet. Dit houdt in dat de blokken van de kantinediensten verdeeld worden over de teams, bij de jeugdteams (E, C en B) zullen de ouders van deze leden dan verantwoordelijk zijn.  Het team zal onderling regelen wie welke dag met 2 personen de bardienst zullen doen. Er zal 1 persoon aanspreekpunt zijn voor het doorgeven van de te verdelen blokken en het doorgeven aan Johan wie de blokken invult. Let op: hij of zij is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk invullen. Wij gaan ervan uit dat men dit onderling eerlijk zal verdelen en dat iedereen zich aan de beloftes houdt. Het is echt de bedoeling dat iedereen minimaal 1x bardienst zal doen en uiteraard mogen bij de ouders zowel de moeders als de vaders!

We zullen hiermee starten bij het begin van het veldseizoen. Onderstaand staat een VOORBEELD! Het echte schema zal z.s.m. volgen zodra het speelschema bekend is.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Anita Krikken (vrijwilligerscoördinator) en Johan van Dongen (coördinator Beheer commissie)