Namens het bestuur van c.k.c.”T.H.O.R.” nodigen wij alle leden, partners / ouders en donateurs uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Deze zal aanstaande zaterdag 7 januari 2017 na de wedstrijd van THOR 1 in de kantine van de Riederpoort aan de Riederhagen 2 – 9 te Barendrecht.
De verwachting is dat deze wedstrijd om ongeveer 18.30 uur afgelopen zal zijn waarna de nieuwjaarsreceptie zal starten.
 
Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een sportief 2017!

Namens het bestuur,
Vera van Oort
Secretaresse c.k.c. “T.H.O.R.”