THOR Kamp 2018 Driebergen (YMCA Boshuis)

Algemene informatie:
Het THOR-kamp voor de jeugd gaat dit jaar naar “YMCA Boshuis” te Driebergen

We zullen op vrijdag 15 juni rond 18:00 uur vertrekken en gaan er hierbij vanuit dat de kinderen al gegeten hebben. We komen zondag 17 juni rond 16:30 weer terug op de Ellemare de kinderen hebben dan nog geen avondeten op. U kunt in de THOR-kantine onder het genot van een kopje koffie wachten tot uw kind versleten en voldaan terugkeert van kamp. We hebben ook dit jaar weer een bus kunnen regelen voor de heenreis. Terug moeten de kinderen met auto’s vervoerd worden. Geef op het strookje aan of je ouders je komen ophalen, of dat je met iemand mee wilt rijden. Als je ouders je komen ophalen, geef dan ook aan of er eventueel nog plek is voor iemand anders. Dan delen wij de auto’s in. Je komt altijd weer thuis! Indien ouders hun kinderen komen ophalen op zondag dan mag dat vanaf 15:00.

Het kamp bestaat uit een groot kampgebouw met meerdere slaapzalen voor maximaal 12 personen. In de gezellige en grote recreatieruimte vindt u een gemakkelijke zithoek. De grote ruimte rondom het huis maakt het mogelijk allerlei spelactiviteiten te doen.

De directe omgeving van het kamphuis leent zich uitstekend voor wandel- en fietstochten, bosspelen, speurtochten waar we weer een aantal spellen zullen doen.

In de kantine hangt ook weer een boodschappenlijst waarop u kunt aangeven of u boodschappen wilt sponsoren. Deze boodschappen worden tijdens het kamp gebruikt voor het ontbijt de lunch en tussendoor. Voor het avond eten op zaterdagavond zal door de leiding worden gezorgd.

Tevens willen alle ouders ook dit jaar vragen de kinderen geen energie drankjes mee te geven. Er wordt op het kamp voor voldoende eten en drinken gezorgd. Uiteraard is het geen probleem om zelf wat snoep en of drinken mee te nemen zolang het geen energie dranken betreft.

Kosten, betaling en sponsorloop:
Kosten voor het kamp zijn €45,00. Het bedrag kan contant voldaan worden bij Sebastiaan Berghout of Pascal Berghout of worden overgemaakt naar NL66 INGB 0000 6256 46 ten name van CKC THOR o.v.v. THOR KAMP 2018. We willen iedereen vragen de kosten voor het kamp uiterlijk in de week van 28 mei t/m 03 juni te betalen. Om de kosten van het kamp voor jezelf te verlagen zullen we dit jaar een sponsorloop organiseren op 24 mei om 19:15 op het THOR-veld aan de Ellemare. Een ronde in de sponsorloop is ongeveer 100 meter lang. Jullie sponsor formulier zit bijgesloten bij deze brief. Schrijf onderop je naam en het team waar je in speelt.

Het aantal rondjes zal na de sponsorloop door de AC ingevuld worden. In de tabel kun je de naam schrijven van degene die je sponsort. Bijvoorbeeld opa of oma, de buurvrouw, enz. Daarnaast kun je schrijven hoeveel je voor een gelopen rondje gesponsord krijgt. Later kun je dan uitrekenen en in de laatste kolom zetten wat het totaalbedrag is geworden. Na de sponsorloop ga je dan al je sponsors af om je verdiende kamp-geld op te halen. Alles dat je meer dan €45,00 hebt gelopen, komt ten goede aan extra’s voor kamp.

Direct na de sponsorloop is er een informatie avond voor de ouders. We willen dan net als voorgaande jaren weer iedereen even van een korte update voorzien zodat iedereen weet waar we exact heen gaan, wie er als leiding mee gaat en in welke omgeving we ons bevinden.

Er hangt in de kantine ook een boodschappen-sponsorlijst. Ouders kunnen hierop aangeven als ze boodschappen willen sponsoren. Zet achter de boodschappen die je wilt sponsoren je naam en de hoeveelheid. Neem dan de boodschappen mee en lever ze in bij de kantine. Voor houdbare producten het liefst op de dag van vertrek inleveren. 

Hoe opgeven:

Je kunt je opgeven door het strookje op het ingevulde inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij je trainer of iemand van de kampleiding. Ook kun je je opgeven via het formulier onder aan deze pagina of door te mailen naar het onderstaande mailadres. Zorg dan dat alle informatie die we in het strookje vragen, ook in het mailtje komt. Opgeven kan tot 1 week voor kamp.

Na kamp:

We willen ook alle ouders vragen om na kamp de kinderen nogmaals te controleren op de aanwezigheid van eventuele teken. De kinderen zullen veel van hun tijd in het bos door brengen waar door het risico op teken toe neemt. Tijdens kamp zal de leiding ook regelmatig controleren op de aanwezigheid van teken en deze indien aanwezig direct verwijderen. Des on niet te min blijft het belangrijk deze controle ook thuis te doen. Indien wij bij uw kind een teek hebben verwijderd tijdens kamp zullen wij u hier van op de hoogte stellen zodat u plek waar de teek heeft gebeten in de gaten kan houden. Dit in verband met de ziekte van Lyme.

Mocht u nog met een vraag zitten, kunt u altijd contact op nemen met:

Sebastiaan Berghout (06-40026418) of Pascal Berghout (06-17616117)

Of stuur een mail naar kampcommissie@ckcthor.nl

Tijdens het kamp zijn wij ook bereikbaar op bovengenoemde nummers.

Namens de Kampleiding,
Elise, Vera, Eileen, Nicole, Sebastiaan, Pascal, Peter, Frank, Johan, Hugo, Bridgett en Thom

 

Wat moet je wel/niet meenemen:

 • Goed Humeur
 • Slaapzak + kussen (Er zijn geen kussen aanwezig in het kamphuis)
 • Kussensloop
 • Hoeslaken
 • Voor 2 dagen kleding (mooi & slecht weer)
 • Regenpak
 • Pyjama
 • Toiletspullen
 • Handdoek en Theedoek (voor het corvee)
 • Stevige schoenen
 • CD’s (met je naam erop)
 • Eventueel een knuffel
 • Zaklantaarn
 • GEEN sieraden of andere dure spullen
 • GEEN energie dranken


Contributie: 
De contributie zal per automatische incasso worden geind. De machtigingskaarten zijn in de kantine af te halen en dienen volledig ingevuld samen met dit formulier te worden ingeleverd.

Lidmaatschap:
U gaat het lidmaatschap aan voor ten minste een jaar. Opzeggen dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie voor 1 juni. Er is dan contributie verschuldigd tot 30 juni. Voor korfbalfitters geldt dat er een lidmaatschap aangegaan wordt voor ten minste een kwartaal. Opzeggen dient te gebeuren voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, eveneens bij de ledenadministratie.

Pasfoto's (alleen voor competitie spelende leden:
Tegelijk met dit inschrijfformulier moeten 2 pasfoto's ingeleverd worden t.b.v. de spelers kaarten.

Verplchtingen: 
Bij ondertekening van dit formulier verklaart u de 'Statuten'en het 'Huishoudelijk Regelement' van de Christelijke Korfbal Club "T.H.O.R." met de daar in de toekomst door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aan te brengen wijzigingen en de hieruit voortkomende verplichtingen te aanvaarden.

Wedstrijdshirt: 
Het wedstrijdshirt (en eventuele andere ter beschikking gestelde kleding) zijn in bruikleen en blijven eigendom van THOR. Bij beschadiging of zoekraken ervan zullen de reparatie- of vervangingskosten voor eigen rekening zijn. Bij beeindiging van het lidmaarschap dient de kleding netjes en onbeschadigd ingeleverd te worden.

Ondertekenen: 
Voor jeugdleden (tot 18 jaar) dient een van de ouders of voogden te tekenen. (uw kunt het formulier tekenen nadat u uw per mail ontvangen kopie hebt geprint.)

Door het aanvaarden van de privacy policy en gedragsregels van de vereniging geeft u ons toestemming de door u verstrekte gegevens te gebruiken voor administratieve doeleinden ten tijden van uw lidmaatschap. Tevens gaat u er mee akkoord dat uw mailadres wordt opgenomen in onze algemene e-mail lijst. Deze wordt uitsluitend gebruikt om informatie over de vereniging en haar activiteiten te verstrekken aan haar leden en donateurs.