Beste leden, donateurs en ouders van jeugdleden,
Hiermee nodigen wij iedereen uit voor de Jaarlijkse Algemene Besluitvormende Vergadering. Dit vindt plaats op dinsdag 26 november 2019 om 19.30 uur in de kantine van de Riederpoort. (let op: dit is een afwijkend adres ten opzichte van andere jaren!).
 
Tijdens deze vergadering worden de plannen en cijfers van 2020 besproken. De te bespreken stukken volgen zo spoedig mogelijk. 
 
Ouders van jeugdleden welke zelf niet lid zijn van de vereniging hebben geen stemrecht tijdens ledenvergaderingen, mocht dit van toepassing zijn. Als vereniging vinden wij betrokkenheid belangrijk en nodigen daarom ook deze doelgroep van harte uit.
 
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, horen wij deze graag.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Namens het Bestuur
Vera van Oort